Spotkania Formacyjne Młodych
"Emaus"

POLONIJNE SPOTKANIE MŁODYCH

Haus Concordia

Każdego roku w czwartą sobotę czerwca dolina Concordii zapełnia się kolorowym tłumem młodych Polaków mieszkających nie tylko w różnych zakątkach Niemiec, ale także i w Belgii, oraz w Polsce. Wśród obecnych widać również całe rodziny i wielu dorosłych, którzy mimo osiągnięcia wieku dojrzałego zachowują niegasnącą młodość ducha. Wszyscy oni przybywają, aby doświadczyć wyjątkowego spotkania z Panem Bogiem i między sobą, umocnić osobistą wiarę  i doświadczyć jej wspólnotowego wymiaru.
Pomysłodawcą Polonijnych Spotkań Młodych, których formuła ma swoje inspiracje w spotkaniach młodzieży w Lednicy, był pierwszy dyrektor Concordii ks. Andrzej Kreft.  Zaplanowane zostały one jako trzyletnie przygotowanie do Światowych Dni Młodych w Kolonii w 2005 roku. Idea spotkań okazała się jednak na tyle silna, że podjęto decyzję o kontynuowaniu rozpoczętego dzieła.  Z inicjatywy ks. Rektora Stanisława Budynia i s. Andrzei Spyry, powstał zespół osób przygotowujących to wyjątkowe wydarzenie, dziś za jego organizację odpowiada każdorazowy dyrektor Concordii i moja skromna osoba.
Na program spotkania składają się przede wszystkim nabożeństwa tematyczne inspirowane hasłem zaczerpniętym z Pisma Świętego. Uczestniczący w nich otrzymują symbole religijne związane nierozłącznie z rozważanym tematem.  Oprócz tego do stałych punktów programu należą: Koronka do Bożego Miłosierdzia prowadzona przez zespół "Siewcy Lednicy" z Poznania, adoracja Najświętszego Sakramentu przygotowana przez zespół „Voluntate Dei" z PMK Leverkusen a także kończący dzień Apel Jasnogórski. Centralny punkt spotkania to oczywiście Eucharystia, sprawowana przez licznie przybyłych duszpasterzy polonijnych pod przewodnictwem przedstawiciela polskiego episkopatu. Momenty głębokiej modlitwy przeplatają się z czasem radosnego chwalenia Pana Boga tańcem i śpiewem.
Po tej krótkiej prezentacji pozwolę sobie na kilka osobistych refleksji. Do tej pory dane mi już było przygotować i poprowadzić 14 spotkań. Stanowi to pewien paradoks, albowiem nigdy wcześniej, piszę to bez cienia jakiejkolwiek fałszywej skromności, nie widziałem siebie w roli organizującego i prowadzącego wielkie wydarzenia religijne. Dziś dziękuję Bożej Opatrzności, że pozwoliła mi zaangażować się w tworzenia tego wyjątkowego dzieła, a Duchowi Świętemu, że przez tyle lat nie zabrakło idei i pomysłów. Bardzo się cieszę, że pomimo upływu czasu do Concordii przybywają nieustannie tłumy młodych razem ze swoimi duszpasterzami. Świadczy to o tym, że formuła spotkań się nie wyczerpuje, że stanowią one doskonałą odpowiedź na duchowe potrzeby młodego pokolenia Polaków mieszkających w Niemczech. Trud włożony w przygotowanie każdego spotkania Pan Bóg wynagradza wielokroć, gdy mogę spojrzeć w oczy ludzi zgromadzonych przed sceną i zobaczyć w nich wielką radość i głębię przeżyć a zwłaszcza wtedy, gdy docierają wiadomości o bardzo konkretnych owocach spotkania.
Polonijne Spotkanie Młodych, można tak śmiało powiedzieć, to nie tylko największe wydarzenie duszpasterstwa polonijnego w Niemczech gromadzące ponad 2000 uczestników, ale także zjawisko niepowtarzalne i wyjątkowe w duszpasterstwie polonijnym na skalę Europy, a zapewne i świata.

ks. Bogdan Renusz SChr
20.01.2023


najbliższe
XX Polonijne Spotkanie Młodych
22.06.2024

Haus Concordia

 


D0245757 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0245757 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0246010 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0246010 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0293650 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0293650 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0293652 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0293652 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0293659 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0293659 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0293672 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0293672 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0293710 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0293710 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0293772 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0293772 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0293793 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0293793 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0293886 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0293886 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0294031 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0294031 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0294106 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0294106 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0294138 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0294138 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0294181 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0294181 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0294184 Thomas Wagner meinphotograph.eu
D0294184 Thomas Wagner meinphotograph.eu
 
 
 
E-Mail
Anruf
Infos
Instagram